puh. 020 7598 200 email: tpi@tpi.fi

"Tilankäyttäjien hyvinvointi on kiinteistön arvon tärkein mittari."

Sampo Oyj
Kiinteistöpäällikkö
Jukka Teerimäki

Tunnetko kiinteistösi todellisen tilan ja arvon?

Sisäilmaolosuhteet ovat merkittävin viihtyvyyteen vaikuttava yksittäinen tekijä

Tyytyväiset ja hyvinvoivat tilankäyttäjät ovat merkki siitä, että kiinteistössä on kaikki kunnossa. Analysoituun mittaustietoon perustuvan lämmönsiirron ja ilmanvaihdon ohjauksen avulla sisäilmaolosuhteet pysyvät tasalaatuisen miellyttävinä ympäri vuoden.

Sisäilmaolosuhteiden optimointi kohentaa tilankäyttäjien hyvinvointia, pitää energiakustannukset hallussa sekä säästää ympäristöä.

Mitä voi tehdä, jos ei tiedä mitä pitäisi tehdä?

Tutkittu tieto ratkaisujen tukena

Kiinteistön optimaalisten sisäilmaolosuhteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien osatekijöiden huolellista kontrollointia. Usein ratkaisut on tehty vain paikallisesti, eikä niitä ole ulotettu koskemaan koko lämmönsiirtoketjua. Jos kukaan ei vastaa kokonaisuuden hallinnasta, täysi hyöty jää saavuttamatta.Mistä parantamisen paikat löytyvät?

  • Lämmitys- ja jäähdytysverkostojen kunto ja toimivuus
  • Riittämätön tai väärin säädetty ilmanvaihto
  • Automatiikan ristiriitaiset säädöt
  • Virheet suunnittelussa ja toteutuksesssa
  • Mittareiden ja tekniikan ohjauksen epäluotettavuus
TPI Control mittaa ja kontrolloi
Lämmitys
Ilmastointi
Jäähdytys
Automaatio

Yhteinen mitattuun tietoon perustuva vuosisuunnitelma ja kontrolli

Ota kiinteistösi käyttäjien hyvinvointi hallintaasi

Ratkaisumme lisäävät kiinteistösi arvoa ilman isoja investointeja. Parantamalla kiinteistön teknistä kuntoa, nostamme tilankäyttäjien viihtyvyyttä. Kun lämpötilaan tai vedontunteeseen liittyvät kausittaiset viihtyvyystekijät ovat kunnossa, voidaan huomio kiinnittää mahdollisiin terveydelle haitallisiin sisäilmaongelmiin. Ennakointi ja analysointi minimoivat riskejä ja huoltotarvetta. Asiantuntemuksemme tarjoaa välineet koko kiinteistön lämmönsiirron ohjauksen organisointiin, mittaamiseen ja hallintaan.

Optimoinnin vaikutukset taloudellisuuteen

Optimoinnin vaikutukset kiinteistön arvoon ja taloudellisuuteen

Ennakoiva, tietoon perustuva kontrollointi säilyttää kiinteistösi arvon, optimoi investoinnit ja pitää tilankäyttäjät tyytyväisinä

Asiakastyytyväisyys on osuva kiinteistön arvon mittari

Asiakastyytyväisyys

Energiatehokkuus säilyttää kiinteistösi arvon

Energiatehokkuus

Häiriöttömyys on arvoa kiinteistösi käyttäjille

Häiriöttömyys

Kiinteistön arvosta puhuttaessa ei voida unohtaa ekologisuutta

Ekologisuus

Miten kiinteistön hyvinvointi saadaan kontrolliin?

Ennakointi kannattaa

Kiinteistötekniikka tarvitsee ylläpitoa toimiakseen oikein. Me autamme kontrolloimaan lämpöä ja ilmanvaihtoa ennakoivasti. Kattavan olosuhdeselvityksen ja kunnostuksen jälkeen TPI kontrolloi kiinteistösi lämmönsiirtoprosesseja sekä ilmanvaihtoa tutkitun tiedon avulla.

1. Olosuhdeselvitys

Aloita kiinteistösi arvon selvittäminen ja säilyttäminen olosuhdeselvityksellä

Olosuhdeselvitys kertoo kiinteistösi ongelmat. Mittaamme ja tutkimme huolellisesti, jonka jälkeen saat selkeät raportit ja lämmönsiirron ohjausarvot.

2. Kunnostus

Kunnostus säilyttää kiinteistösi arvon

Kunnostus laittaa kiinteistösi lämmönsiirtoprosessit kuntoon, mistä seuraa säästöjä, hyvinvointia ja häiriöttömyyttä.

3. Kontrolli

Kokonaisuuden kontrollointi näkyy myös kustannusten hallintana ja kiinteistösi arvon säilymisenä

Kontrolli minimoi turhat huoltokäynnit, kustannukset ja ilmanvaihdon ja lämmityksen epätasapainon aiheuttamat ongelmat. Kontrolloimme kokonaisuutta lämmönsiirron ohjausarvoilla.

Jätä tietosi ja otamme yhteyttä

Asiakkaitamme

Citycon

Citycon – Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien jatkuva seuranta luo varmuutta ja auttaa optimoimaan huoltotoimenpiteet
Lue koko tarina

Tamro

Tamro – Säännölliset kontrollikäynnit osana elinkaariajattelua
Lue koko tarina